Oferta

Business people meeting to share the ideas and exchange experience
Jeśli szukasz prawnika, który będzie Twoim prawdziwym pełnomocnikiem, a nie osobą traktującą Cię jako kolejnego zwykłego Klienta, wybór jest prosty – Kancelaria Adwokacka Łukasz Grzelak z Płocka. Wiemy, że procesy prawne – ich konstrukcja, język i poszczególne etapy działania – nie są przejrzyste dla wszystkich. Nie wymagamy od Ciebie znajomości paragrafów i artykułów. Jesteśmy od tego, aby konsultacje prawne odbywały się w sposób jasny, przejrzysty, a także zrozumiały.

Kancelaria Prawna Łukasz Grzelak z Płocka specjalizuje się w szerokim spektrum spraw sądowych. Odnotowaliśmy wiele sukcesów w postępowaniach między innymi z prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, skarbowego i innych. Zachęcamy do sprawdzenia szczegółowej oferty – spotkaj się z nami, napisz e-maila opisującego problem albo zadzwoń.

Adwokat na niwie prawa karnego zajmie się zarówno reprezentowaniem i obroną w różnego rodzaju postępowaniach, jak również pomoże w przypadku wnoszenia aktów oskarżenia bądź innych wniosków formalnych. Nie obce są nam także sprawy dotyczące prawa pracy.

Ponadto proponujemy konsultacje prawne i kompetentną obsługą prawną firm w Płocku oraz okolicach. Jesteśmy otwarci na współpracę ze stowarzyszeniami NGO czy fundacjami. Na życzenie Klienta możemy regularnie spotykać się w siedzibie przedsiębiorstwa lub w naszej Kancelarii Adwokackiej w Płocku na ulicy Grodzkiej 10/1.

W zakresie prawa karnego proponujemy następujące działania:
 • obrona osoby podejrzanej podczas postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuraturę, policję albo inne organy
 • obrona oskarżonej osoby, podczas postępowania sądowego, a także obwinionego o wykroczenia
 • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego oraz pokrzywdzonego
 • wnosimy prywatne akty oskarżenia i reprezentujemy oskarżyciela prywatnego
 • wnosimy kasację, zażalenia, apelację oraz wnioski o wznowienie postępowania
 • wnosimy subsydiarne akty oskarżenia
 • wnioskujemy o odroczenie wykonania kary, warunkowe zwolnienie przedterminowe, odbywanie kary z dozorem elektronicznym, przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności, obronę w przyspieszonym postępowaniu
Jeśli chodzi o prawo cywilne, możemy zająć się:
 • powództwami i wnioskami dotyczącymi prawa rzeczowego (posiadanie, zasiedzenie, postępowanie wieczystoksięgowe, droga konieczna oraz inne służebności)
 • sporządzaniem projektów umów
 • powództwami o zadośćuczynienie, odszkodowanie oraz o zapłatę
 • reprezentowaniem Twojego interesu w postępowaniu spadkowym
 • sprawami o zachowek
 • sprawammi dotyczącymi ubezwłasnowolnienia
 • postępowaniem egzekucyjnym
W związku z prawem rodzinnym nasza kancelaria prawna z Płocka zajmuje się:
 • sprawami związanymi z rozwodami i separacją
 • powództwami o alimenty
 • powództwami o ustalanie oraz zaprzeczanie macierzyństwa i ojcostwa
 • sprawami związanymi z podziałem majątku oraz zniesieniem wspólności majątkowej
 • sprawami o kontakty z dziećmi
 • sprawami o ustalenie władzy rodzicielskiej
W przypadku prawa pracy oferujemy:
 • powództwa związane z przywróceniem do pracy
 • powództwa o bezskuteczne uznanie wypowiedzenia
 • sprzeciwy od porządkowej kary
 • powództwa o niezapłacone nadgodziny itp.
 • odszkodowania za wypowiedzenie umowy o pracę niezgodne z prawem
W zakres prawa medycznego wchodzą:
 • reprezentowanie w postępowaniach dyscyplinarnych przed sądami korporacyjnymi
 • obrona dotycząca błędu w sztuce medycznej, nieudzielenia pomocy, zaniechania, przeprowadzenia zabiegu bez zgody pacjenta
 • wnoszenie o odszkodowania za błędy lekarskie
Nasza kancelaria adwokacka z Płocka zajmuje się również prawem administracyjnym:
 • odwołujemy się od decyzji organów administracyjnych
 • reprezentujemy interesy stron w postępowaniach przed organem administracji publicznej
 • wnosimy skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Zachęcamy do kontaktu i zapraszamy po wszelkie porady i na konsultacje prawne do Płocka.